Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest 3athlete sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku ul. Rajska 10 (CH Madison) lok. H/204, 80-850 Gdańsk 

Dane podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia.

Podane dane będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia i ewentualnych reklamacji.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jaki sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest 3athlete Sp. Z o.o. Sp. Kom, z siedzibą w Gdańsku na ul. Rajska 10.

Jak się z nami skontaktować, w celu uzyskania informacji o Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonej osoby - administratora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: sklep@3athlete.pl

Jak znalazły się u nas Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na platformie www.3athlete.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez alesport.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • obsługi reklamacji na www.alesport.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas bieżącego przetwarzania Twoich danych osobowych w celach podatkowych i rachunkowych.

Jeśli się na to zgodzisz, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnej chwili wysyłając maila na adres sklep@3athlete.pl. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, hasło, adres do wysyłki towaru
 • adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie w przypadku wystawienia faktur

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonywać zakupów  na alesport.pl

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na platformie alesport.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy również przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania Twojego konta na platformie alesport.pl, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.